Het antwoord op je vraag :


Volharden, het pad is het juiste. Het lukt.