Het antwoord op je vraag :


soms zijn er alternatieve oplossingen dewelke alles vereenvoudigen. Wijsheid.